Soms staan praktische problemen een oplossing in de weg. Bijvoorbeeld een kind dat alleen naar school kan, maar geen fiets heeft om daar te komen. Of een kind dat een plekje voor zichzelf op de overloop nodig heeft om te kunnen leren. Maar ook een basiskappersset om de opleiding tot kapper te kunnen volgen is een van de dingen waarmee Polisupport een bijdrage kan leveren aan een goede toekomst voor kinderen.

Polisupport steunt kinderen van De Opvoedpoli

De stichting Polisupport is aanvullend aan De Opvoedpoli. De donaties van Polisupport zorgen voor middelen die ondersteunend zijn aan de behandeling die De Opvoedpoli biedt. En daarmee steunt Polisupport De Opvoedpoli in praktische zin bij haar missie: helpen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen tot zelfstandige volwassenen.

De Stichting Polisupport is ontstaan op initiatief van De Opvoedpoli. Het is een aparte, onafhankelijke rechtspersoon en staat administratief los van De Opvoedpoli.

Ons bestuur

De drie leden van het stichtingsbestuur werken op vrijwillige basis. Alleen hun onkosten worden vergoed. Het bestuur wordt ondersteund door Sandra Wolthers -Bakker. Zij werkt onder mandaat van het stichtingsbestuur. 

Vragen

Heeft u vragen over de hulp van Polisupport of over de hulp van De Opvoedpoli? Reageer via het contactformulier en wij nemen dan contact met u op.

Margot Kaldenbach
- Penningmeester -

Gedurende mijn loopbaan in het Amsterdamse welzijnswerk ben ik altijd sterk betrokken geweest bij opvoedingsvraagstukken en innovatie. Ik wil mijn ervaring graag inzetten voor stichting Polisupport.

Christien Boonstra
 - Secretaris

Hein Rijkenberg
 - Voorzitter -

Aanvragen

Aanvragen voor steun van Polisupport lopen via de gezinscoach van De Opvoedpoli. Iedere aanvraag moet voldoen aan een aantal criteria zoals de vraag of er andere mogelijke financieringsbronnen zijn en of de donatie bijdraagt aan de behandeling of talentontwikkeling van het kind. Het bestuur van Polisupport behandelt iedere aanvraag persoonlijk, checkt deze en behoudt zich het recht om een aanvraag af te keuren.

Gelden

Polisupport is afhankelijk van giften en donaties van particulieren en instanties en ontvangt jaarlijks een toelage van De Opvoedpoli. We proberen ook andere bronnen van financiering aan te boren zoals fondsen, loterijen en sponsoring door bedrijfsleven. Toch is uw bijdrage hard nodig om kinderen dat steuntje in de rug te geven om een goede toekomst voor zichzelf op te bouwen. Helpt u mee?

Stichting Polisupport
Rode Kruisstraat 32
1025 KN Amsterdam

t 020 - 616 0528
e info@polisupport.nl

KvK-nummer 54439485 RSIN/Fiscaal nummer 851305696